Kontakt

 

 

Visaga Glass Group Sp.zo.o

ul.Rzeźnicza 2

43-300 Bielsko-Biała

Pracownia  Nr.18 – Maszynownia

emial: office@visageglass.com

tel. +48  730010287